Pänniikö maanantai?

Oletko innostunut työstäsi? Maanantai ei pänni vaan odotat, että pääset mielenkiintoisten asioiden äärelle? Jos joku olisi kysynyt minulta vuosi sitten tätä,vastaukseni olisi ollut aika vaisu, ja olisin miettinyt onko edes mahdollista innostua työstä todella paljon. Nyt väitän, että jokaisen kannattaa tavoitella innostusta! Joskus se vaatii työpaikan vaihdon, joskus se voi löytyä vanhasta jo liiankin tutuksi tulleesta organisaatiosta.

Mikä sitten ratkaisee innostuksen syntymisen? Vastaus on erittäin yksinkertainen: johtaminen. Minun innostukseni ja työn imu löytyi uuden esimiehen myötä, mutta en osannut selittää miksi.

5.8.2016 Mecrastorin Mika Suurkaulio piti Sommarakademiin matkalla olleille puheenjohtajille ja DP:lle ajatuksia herättävän koulutuksen organisaatikulttuurista ja sen merkityksestä yrityksen menestykseen. Mika perusteli erittäin loogisesti ja esimerkkejä käyttäen, miksi organisaatiokulttuuri on yrityksen merkittävin kilpailuetu ja voimavara. Kulttuuri on se, mikä saa ihmiset ponnistelemaan yhteisen päämäärän eteen ja erottaa yritykset toisistaan.  Kulttuuri suosii ja palkitsee tietyn tyyppistä käyttäytymistä ja ajattelua. Menestyneimmät yritykset erottaa juuri kulttuurin perusteella, ja niistä löytyy eniten innostuneita ja työn imussa olevia työntekijöitä. Vain kulttuuria ei voi kopioda, ja sen vuoksi se on ainoa kestävä kilpailuetu. Näin ollen tärkeintä yrityksen menestyksen kannalta on luoda yritykselle oikea kulttuuri. 

Miten kulttuuri sitten luodaan? Yksi keskeisimpiä asioita on johtaminen. Yksinkertaiselta kuulostavat asiat kuten perususkomus siihen, että ihmisiin voi luottaa muodostavat onnistuneen johtamisen pohjan. Kulttuuria ei voi kuitenkaan väkisin muokata, vaan se syntyy välillisesti formaalin ja epäformaalin viestinnän kautta. Johtaminen onkin siis suurelta osin viestintää ja parhaat johtajat ovat taitavia viestijöitä. Tämä ei tarkoita pelkästään juhlapuheiden pitämistä vaan myös sitä miten johtajan puheet näkyvät käytännössä.

Olen itse työskennellyt usean eri johtajan kanssa. Kaikilla on ollut selkeästi oma tyylinsä johtaa. Jostain syystä kuitenkin toisten tyyli innostaa ja motivoi enemmän kuin toisten. Tämän uusimman esimieheni tyyli motivoi minua aivan erityisen paljon. Mikan koulutuksen jälkeen tiedän miksi. Kyse on aivan äärimmäisen yksinkertaisista, mutta silti käytännössä niin vaikeista asioista. Innostus syntyy kun pääsee kehittymään ja saa haasteita niin, että kokee potentiaalinsa olevan käytössä. Sitten kun haasteista saakin tuloksia ja kokee arvostusta niin se tunne on jotain mahtavaa. Viimeisenä Mikan esille nostamana asiana ihmistä motivoi kokemus yhteisöllisyydestä ja merkityksellisyydestä. Tätä kohtaa en aiemmin pitänyt tärkeänä, mutta uuden esimiehen myötä siirryin uuteen tiimiin, ja ensi kertaa koin että olen oikeasti osa tiimiä. En edes tiennyt että kaipasin sellaista.

Vaikka yrityksen tilanne tällä hetkellä olisi millainen Mikan keskeinen sanoma oli, että kulttuuria voi ja kannattaa lähteä kehittämään. Todellisilla menestysyrityksillä on vahva ja toimiva kulttuuri jota kaikkien menestystä haluavien yritysten kannattaa tavoitella. Muutos alkaa aina nykyisen tilanteen ymmärtämisestä. Tähän voi käyttää esimerkiksi Mikan esittelemää ja käyttämää organisaatiokulttuurin arviointityökalua (Organizational Culture Inventory, OCI).  OCI on hyvin laajasti maailmalla käytetty työkalu ja se vaikutti minusta hyvältä lähtökohdalta muutokseen. Vaikka todellinen muutos on hyvin vaikeaa toteuttaa, myös onnistuneita esimerkkejä kulttuurin muutoksesta on runsaasti. Esimerkiksi voisi nostaa vaikka Alkon, josta ennen haettiin salamyhkäisesti pulloja ja jossa nyt myyjät neuvovat asiakkaita sopivien viinien valinnassa monenmoisten ruokien kanssa.

Jos siis maanantai ei innosta sinua, haastan sinut miettimään voisiko syy löytyä organisaatiokulttuurista. Jos kulttuurissa on kehitettävää kannattaa toimia nopeammin kuin hitaammin. Se on todennäköisesti ratkaiseva tekijä yrityksen menestyksen ja epäonnistumisen välillä sekä sinun maanantaiaamusi pelastaja.

Lisätietoja: Mika Suurkaulio, mika.suurkaulio@mecrastor.fi, 040 357 7028, www.mecrastor.fi

Elokuu 21.2016 - Anni Rasinen

Tämän blogin suosituimmat tekstit

#kamaritarina - Raikko Kavisto, Turun Nuorkauppakamari

#kamaritarina - Christa Kantonen, Salon Nuorkauppakamari

"You are never too young to lead and never too old to learn"