It's about you!Tampereen Nuorkauppakamari järjesti 15-18.6.2016 Nuorkauppakamarien Eurooppakokouksen Tampereella.  Kyseinen tapahtuma oli ensimmäinen kansainvälinen kokous, missä olen ollut kamaritoiminnan puitteissa. Kokouksen ehkä tärkeintä antia olivat mielestäni kovan tason puhujat, joista muutamaa käsittelen tässä alla.

Risto E.J Penttilä: Penttilä käsitteli esityksessään meneillään olevaa Euroopan alueen kriisiä. Hän painotti EU:n ongelmien johtuvan pitkälti siitä, että muutosta on johdettu ylhäältä alaspäin ilman, että tavalliset kansalaiset olisivat kokeneet pystyneensä vaikuttamaan kehitykseen. Hän otti esimerkkinä hyvästä maiden välisestä integraatiosta Pohjoismaiden yhteisön, missä rajojen avaamisen myötä maat ovat kasvaneet yhteen tavallisten ihmisten kohtaamisten kautta.

Aki Hintsa: Hintsa käsitteli puheessaan menestymistä omien ja muiden elämänkokemuksia esittelemällä. Hänen keskeinen teemansa menestykselle oli se, että ihmisen tulee keskittyä tekemään itselleen merkityksellisiä asioita, ihmisen tulee ottaa vastuu omasta elämästään ja ihmisen tulisi löytää oma identiteettinsä. Hintsan mukaan identiteetti on elämäntarkoitusta ja kontrollia ohjaava tekijä ja siihen tulisi myöskin paneutua.

Bruce Oreck: Oreck piti puheen ihmisen ainutkertaisuudesta. Hän toi esille self help-kirjoista tuttuja teemoja siihen, kuinka elää oman näköistä elämää rohkeasti ja pelkäämättä. Puhe ja esitys olivat yhdessä voimakasta hengennostatusta.

Pekka Peura: Peura esitteli puheessaan kehittämäänsä koulutusmenetelmää, missä oppilaat keskittyvät oppimistulosten saamiseen paikalla olemisen sijaan. Hän painotti menetelmässään sitä, että jokainen oppilas voi opiskella omalla tyylillään, vain lopputulos ratkaisee. Mitä nopeammin oppilas saavuttaa tavoittelemansa osaamistason, sitä nopeammin oppilas voi jättäytyä pois kurssilta tai voi edetä seuraavan kurssin sisällön osalta. Peura kertoi tämän ajattelutavan herättäneen paljon vastustusta mutta tulokset olivat silti rohkaisevan lupaavia.

Peter Vesterbacka: Westerbacka käsitteli puheenvuorossaan Rovion toimintaa ja Angry Birds-pelin menestystarinan taustoja. “Do what you love to do”, oli hänen keskeinen sanomansa. Ennen Angry Birds-hittipeliä Roviolla kehitettiin 51 huonosti menestynyttä peliä ja ilman rakkautta pelien tekemistä kohtaan Angry Birds olisi jäänyt tekemättä. Vesterbacka käsittely myös Slush-tapahtumaa ja Helsingin ja Tallinnan välistä tunneliprojektia. Hän painotti voimakkaasti sitä, että mitkään tällaiset hankkeet eivät ole viranomaisten tai poliitikkojen aikaansaamaa vaan kyseessä on tavallisten ihmisten käynnistämiä projekteja -“It’s not about someone else, it’s about you!”.

Hans-Peter Siefen: Siefen kertoi oman tarinansa suomalaisesta tavallisesta yliopisto-opiskelijasta, jolla oli haave järjestää hyviä bisneskoulutuksia. Siefen järjesti lukuisia pieniä seminaareja jatkuvasti kasvattaen tapahtumien kokoa. Lopulta hänen koulutuksistaan kasvoi Pohjoismaiden suurin bisneskoulutustapahtuma, Nordic Business Forum, missä on ollut puhumassa lukuisia tunnettuja henkilöitä, kuten Jack Welch, Sir Richard Branson, Arnold Schwarzenegger ja Al Gore.

Yhteenvetona kokouksen puhujista jäi mieleen vahva todistusaineisto siitä, että jokaisesta tavallisesta ihmisestä voi tulla sellainen henkilö, joka jollain tavalla tekee merkittäviä asioita ja muuttaa maailmaa. Tämä mielikuvani vahvistui lopulta gaalailtana, missä palkittiin pienehköjä menestystarinoita eurooppatason tunnustuksilla. Yksittäisiä tietämiäni henkilöitä, yksittäisiä kamareita ja yksittäisiä projekteja. Kaikki menestystarinat olivat yksittäisten ja tavallisten ihmisten aikaansaamia. Kuten Peter Vesterback totesi; “It’s not about someone else, it’s about 

Elokuu 17.2016 - Jouni Tiilikainen

Tämän blogin suosituimmat tekstit

#kamaritarina - Raikko Kavisto, Turun Nuorkauppakamari

#kamaritarina - Christa Kantonen, Salon Nuorkauppakamari

"You are never too young to lead and never too old to learn"