Koulutusilta yhteistyökumppaneiden hankinnasta

Metropolin Nuorkauppakamari järjesti 28. syyskuuta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa koulutuksen yhteistyökumppaneiden hankkimisesta nuorkauppakamareille.  Kouluttajina tapahtumassa olivat Marko Roukkula Midventum Oy Corporate Financesta, sekä Katja Saarinen Suomen Paralympiakomiteasta. Markolla on myös nuorkauppakamaritaustaa ja hän on toiminut Vantaan Nuorkauppakamarin puheenjohtajana vuonna 2015. Katja puolestaan edusti koulutuksessa täysin kamaritoiminnan ulkopuolista osapuolta ja kertoi asioista omasta näkökulmastaan.

Pääsin koejäseneksi Metropolin Nuorkauppakamariin juuri ennen kesän taukoa, joten tämä oli toinen Nuorkauppakamarin järjestämä koulutus, johon osallistuin. Ensimakua nuorkauppakamarin koulutuksista olin saanut Grow With The Flow-vaalikokouksessa. Kyseisessä tapahtumassa, sain huomata, että kamarin koulutukset ovat selkeästi mielenkiintoisempia, kuin olin osannut niiden odottaa olevan. Tästä innostuneena päätin osallistua myös heti seuraavalla viikolla järjestettyyn yhteistyökumppaneiden hankintakoulutukseen.Tapahtuman ensimmäisellä puoliskolla Marko Roukkula kertoi omaa näkemystään siitä, kuinka mahdollisia yhteistyökumppaneita voidaan pyrkiä saamaan mukaan toimintaan. Aiheina esitelmässä olivat mm. sellaiset seikat, kuten kumppaneiden tunnistaminen, neuvottelujen menestyksekäs läpivienti ja kumppanuuden ylläpito. Kamarin brändin vaikutus yhteistyökumppaneiden hankintaan, oli myös mielenkiintoinen näkökulma. Kamarille luotu brändi vaikuttaa osaltaan siihen, kuinka mielenkiintoisena yhteistyökumppani kyseisen kamarin kokee. Sopivat yhteistyökumppanit voivat toisaalta entisestään vahvistaa kamarin brändiä ja näin auttaa tulevaa toimintaa.

 
Koulutuksen jälkimmäisellä puoliskolla yhteistyökumppanuuksista koulutti Katja Saarinen. Katjan lähestyminen aiheeseen ei ollut niinkään kamaritoiminnan ja yritysten näkökulmasta, vaan painottui urheilun puolelle. Yhteistyökumppaneiden hankkimista lähestyttiin paralympialaisten näkökulmasta. Aiheena oli esimerkiksi se, kuinka haastavammissa tapauksissa voidaan saada yhteistyökumppaneita toimintaan mukaan.  Paralympialaisiin yhteistyökumppaneiden hankkiminen ei ole aina välttämättä yhtä yksinkertaista, kuin perinteiseen urheiluun. Katja näytti omassa esityksessään myös muutaman hienon videon paralympialaisiin liittyen. Yksi videoista liittyi Katjan omaan uraan ja esitteli hänen urheilusuorituksiaan, kaksi muuta puolestaan olivat Britannialaisen Channel 4:n Superhumans-kampanjasta. Channel 4:n videot olivat hyviä esimerkkejä siitä, kuinka Channel 4 oli kampanjatyöllään saanut merkittävää huomiota paralympialaisille.

Yhteenvetona täytyy todeta, että koulutus oli sisällöltään varsin mielenkiintoinen. Tämä siitäkin huolimatta, että olin herännyt aamulla jo viideltä ja tässä vaiheessa iltaa koulutuksen seuraaminen ei enää ole aivan helppoa. Saadakseni vielä konkreettisemmin irti tällaisista käytännönläheisistä koulutuksista juuri kamaritoimintaan, tulee minun tutustua vielä lisää Nuorkauppakamariin ja sen tarjontaan. Koulutuksen laatu osaltaan lisäsi entisestään kiinnostusta osallistua tuleviinkin koulutuksiin. Erityisesti pidempään toiminnassa mukana olleille koulutuksesta tulleet tiedot ovat varmasti varsin hyödyllisiä yhteistyökumppaneiden hankkimiseen.Lokakuu 31.2016 - Timo Kuusela, Metropolin Nuorkauppakamari ry

Tämän blogin suosituimmat tekstit

#kamaritarina - Raikko Kavisto, Turun Nuorkauppakamari

#kamaritarina - Christa Kantonen, Salon Nuorkauppakamari

"You are never too young to lead and never too old to learn"