Meillä on näin mageeta työpaikalla!Mahtavaa yrityskulttuuria kuvataan julkaisuissa usein tilakuvien kautta. Yrityskulttuuri
on kuvan kaltaisia rantatuoleja, leikkiin kutsuvia seinämaalauksia, designvalaisin ja
tietysti flipperi. Wau, miten magee kulttuuri meidän yrityksessä on!

Varoitus. Tämä kappale sisältää spoilerin. Seuraavan kerran kun näet yrityskulttuuria
kuvattavan blogikuvan kaltaisen tilan kautta, niin muista seuraava: yrityskulttuuri ovat
he, jotka puuttuvat kuvasta.

Kuvasta puuttuvat kulttuurin tekijät, ihmiset – projektiahdistusta poteva Jape,
ensimmäisiä myyntipuheluita soitteleva Tiina, toimitusjohtaja Mari ja kaikki muut. Kuva
kauniista tilasta on helppo tapa herättää positiivisia mielikuvia yrityksestä.
Yrityskulttuurin todellisuudesta se ei kuitenkaan kerro paljoa.

Yrityskulttuuri: uskomuksia ja kokemuksia

Yritys- ja tiimikulttuuri rakentuu ihmisten uskomusten ja kokemusten varaan. Ne ovat
yrityskulttuurin kannalta valtavasti merkittävämpiä kuin esimerkiksi kuvan flipperi.
Lehtikuvissa on kuitenkin valtavan vaikea kuvata yksilöllisiä ajatuksia, siksi siis
pallopeli, rantatuoli ja designvalaisin.

Valitettavan usein työntekijöiden kokemukset ovat kuitenkin kuvan kaltaisia. Puitteet,
tilat ja rakenteet ovat tarpeen mukaiset, mutta ihmiset tai paremminkin kohtaaminen
ihmisten välillä puuttuvat kuvasta.

Asiakastapaamisissa ja palavereissa kohtaavat ihmisten sijaan roolit: toimitusjohtaja,
assistentti ja myyjä. Sisäisten palaverien kuvista puuttuvat ihmiset, sillä niissä kohtaavat
ihannekuvat – ne, joita työntekijät esitelevät vaikkapa palkitsemisjärjestelmän tai pelkoa
aiheuttavien työkaverien tähden. Pahimmillaan tiloista ja kohtaamisista huolimatta
ihminen jää yksin.

Tuokaa ihmiset takaisin kuviin!

Milestonen työn ytimessä on ihmislähtöinen yrityskulttuurin kehittäminen. Haluamme
tuoda ihmisen yrityskulttuurin kehityksen ja valokuvien keskiöön.

Käsityksemme mukaan tiimikulttuurin kannalta merkittävin asia on ihmisten kokemus
turvallisuudesta ja luottamuksesta. Luottamuspula on taas tiimikulttuurin manala – ikävä
ja hampaiden kiristelyä aiheuttava paikka.

Moni puhuu luottamuksen merkityksestä, mutta usein jää määrittelemättä mitä tiimin
jäsenten välinen luottamus on. Patrick Lencioni mainitsee kirjassaan Viisi
toimintahäiriötä tiimissä, että luottamuksen määritelmä ei liittyy jäsenten kompetenssiin
tai siihen, että tiimin jäsenet kykenevät ennakoimaan tulevaa aiemman kokemuksen
perusteella (Esim. Martti osaa asian, koska on ennenkin osannut). Luottamus on
Lencionin mukaan sitä, että tiimin jäsenet uskovat toisten aikeiden olevan hyviä ja syytä
puolustuskannalla olemiseen tai varovaisuuteen ei tiimin jäsenten edessä ole (Viisi toimintahäiriötä
(2014, Päivä Oy), s. 203-204).

Määritelmä on oivaltava, sillä se tuo blogikuvaan ihmiset kaikessa komeudessaan.
Määritelmä ohjaa pätevyyden arvostelun tai ”tehdään niin kuin aina ennenkin” – ajattelun
sijaan toimimaan sen puolesta, että ihmiset voisivat ilmaista itseään kontrolloimatta ja
kaunistelematta. Mitä taitoja ja mahdollisuuksia tämänkaltainen luottamus voisi
tuodakkaan tiimeissämme esille? Leikkiin ja innovaatioihin johdattavia Villejä, flipperin
ennätykset teknisillä ratkaisuilla rikkovia Minnoja tai estetiikkaa ymmärtäviä Melissoja.

Haluamme nämä ihmiset takaisin yrityskulttuuria kuvaaviin valokuviin!

Nuorkauppakamarilaiset, kohtaavatko teidän hallitusten kokouksissa PRES, IND ja BUS?
Vai kohtaavatko siellä ihmiset jotka kokevat turvallisuutta ja jotka saavat aikaan
parempaa luottamuksen ja yhdessä tekemisen kautta? Tätä pohditaan lisää
Hallitusakatemiassa 2019 Huipputiimi -workshopissä (avoin koulutus, tulojuhlahintaan)
jonka vetää Milestonen CEO ja Partner Elina Aaltolainen. Tervetuloa.

Blogitekstin on kirjoittanut Culture Designer Eero Pihlava, Milestone Havis Amandan
Hallitusakatemian järjestäjien pyynnöstä.

Tämän blogin suosituimmat tekstit

#kamaritarina - Raikko Kavisto, Turun Nuorkauppakamari

#kamaritarina - Christa Kantonen, Salon Nuorkauppakamari

"You are never too young to lead and never too old to learn"