Kun alueviestinnän on aika uudistua


Kamariviestinnän - miksei myös muiden verkottuneiden järjestöjen viestinnän - yksi suurimmista ongelmista on viestinnän pirstaloituminen: informaatiota tippuu jatkuvalla syötöllä useista kanavista ja usean tahon toimesta, kun samalla tarpeellisen tiedon löytäminen on monikanavaisuuden vuoksi hankalaa. Dataa poukkoilee eestaas, informaatiota tuutataan joka tuutista ja tärkeää tietoa tihkuu ties mistä. On vaikea pysyä kärryillä ja lopulta löytää se tieto jota on etsimässä. Aina ei muista mistä mitäkin tietoa piti etsiä ja kuka tänä vuonna vastasi ja mistä. 

Edellä mainittu, raa'asti karrikoitu uhkakuva on lähtökohta käynnissä olevalle alueviestinnän uudistustyölle. Uudistamalla alueviestintää pyrimme estämään tällaisen tilanteen syntymisen ja helpottamaan viestin kulkua suuntaan ja toiseen.

Alue A on Suomen neljästä alueesta suurin ja siihen kuuluu enemmän jäseniä kuin joidenkin Euroopan maiden koko jäsenistöön. Meidät nähdään kovatasoisena alueena jonka toiminta on ammattimaista, laadukasta ja monipuolista. Alueviestinnän ensisijainen tehtävä on varmistaa että tieto kulkee – se pitää alueen kamarit kartalla mitä alueella ja koko Suomessa tapahtuu. Alue toimii linkkinä kamareiden ja Keskusliiton välillä, lisäksi se jakaa tietoa kamareiden omista tapahtumista ja luo yhteishenkeä alueen kamarilaisten keskuudessa.

Prosessit kuntoon

Vuoden aikana tullaan kehittämään alueviestinnän prosesseja ja poistamaan niihin liittyviä pullonkauloja. Konkreettinen esimerkki on aPressa –uutiskirje, joka aiemmin on toimitettu alueen puheenjohtajille ja joka tänä vuonna toimitetaan heidän lisäkseen myös muilla kamarien hallitusten jäsenille. Lisäksi uudistetaan mm. kamarien tapahtumien ja koulutusten ilmoittamisprosesseja. Tarkoituksena on myös pohtia alueen viestintärooleja ja -kohderyhmiä sekä viestintäkanavien funktioita. Uudistusten tavoitteena on tehdä alueviestinnästä resurssitehokkaampaa, tavoittavampaa ja helpompaa. 

Alueen kanavien löydettävyys

Tiedonhaun helpottamiseksi kaikki alueen kanavat löytyvät jatkossa samalla nimellä ja hakusanalla.  Alue löytyy nyt kaikista some-kanavista (Facebook -ryhmä, Twitter, Instagram, LinkedIn) samalla nimellä: JCI Finland - Alue A, käyttäjätunnus on @jcialuea ja yhteinen hashtag on #aalaiset. Samaa kaavaa käytetään myös muissa alueen kanavissa kuten Google kalenterissa, Blogissa, Mailchimpissä ja Lyytissä.

Tavoittavampi uutiskirje

Alueen uutiskirje eAaria saa uuden ulkoasun sekä rakenteen ja myös julkaisutiheyttä ja sisältöä uudistetaan. Välttääksemme informaatioähkyä eAaria lähetetään kerran kuukaudessa ja tarkoituksena on tuottaa sisällöltään monipuolisempi uutiskirje joka on helpompi lukea. Kirjeestä löytyvät toistuvat sisällöt kuten  Keskusliiton  ja aluetiimin ajankohtaiset, alueen tapahtumatärpit sekä ajankohtaiset kilpailut, kampanjat ja kokoukset. Lisäksi eAariaan tuodaan kiinnostavia teema- ja lisäsisältöjä ajankohdasta riippuen.

Nettisivu-uudistus

Alueen nettisivut ovat saaneet vuoden vaihteessa jo uuden ulkoasun, mutta luvassa on vieläkin suurempi uudistus. Tavoitteena on uudistaa aluesivuja entistä käyttäjäystävällisemmiksi, vuorovaikutteisemmiksi ja yhteisöllisemmiksi; niistä on tarkoitus tehdä foorumi jossa kamarilaiset voivat jakaa omia onnistumisiaan ja hakea tietoa tai parhaita ideoita oman toimintansa kehittämiseen.  
Lisäksi

Lisäksi alueviestintä saa nykyaikaisen, imagoonsa sopivan ulkoasun ja alueen kamarit jeesiä oman viestintänsä kehittämiseen. Alueen ilme uudistetaan ja viestintäkanavien ulkoasu yhtenäistetään: uudesta ilmeestä välittyy alueen ja nuorkauppakamaritoiminnan tunnuksenomaiset piirteet: yritys- ja työelämälähtöisyys, nuorekkuus, tyylikkyys ja laadukkuus. Kaikki alueen materiaalit uudistetaan ja myös kamarit saavat käyttöönsä uusia materiaaleja ja tuokaluja: testissä on jo tiedottajien oma LIO-pakki johon on kerätty vinkkejä ja ohjeita laadukkaan kamariviestinnän tekemiseen ja tulossa on erilaisia valmiita materiaaleja jotka kamarit voivat ottaa helposti omaan käyttöönsä.

Mitä muuta? Se selviää vuoden kuluessa :)

Kuten lupasin – Antaa kuulua! 


Tanja Uusitalo
Alueviestintäpäällikkö RIO 2018
JCI Finland - Alue A

Tämän blogin suosituimmat tekstit

#kamaritarina - Raikko Kavisto, Turun Nuorkauppakamari

#kamaritarina - Christa Kantonen, Salon Nuorkauppakamari

"You are never too young to lead and never too old to learn"