Aluevaalit 2019 - infopakettiNuorkauppakamaritoimintaan kuuluu olennaisesti vuodenmittaiset virat sekä jokavuotiset vaalit - myös aluetiimin virkailijat vaihtuvat vuosittain. Kokosimme aluevaali-infopaketin josta löydät haussa olevat virat kuvauksineen sekä ohjeet ehdolleasettautumiseen.

Vaaleilla valittavat

Aluejohtaja, aluekoordinaattori, aluekoulutuspäällikkö sekä alueviestintäpäällikkö valitaan vaaleilla syksyn aluevaalikokouksessa. Nämä neljä muodostavat alueen johtoryhmän jotka ovat vastuussa aluetukiyhdistyksen toiminnasta ja päätöksenteosta. Johtoryhmä valitsee ja kutsuu aluetiimiin muita virkailijoita kuten sihteerin, aluemyyntipäällikön, kansainvälisyyspäällikön, palkintopäällikön ja aluetietohallintopäällikön. Lisäksi aluetiimiin kutsutaan alueelliset kilpailupäälliköt (Tuottava Idea, Vuoden Nuori Menestyjä ja Vuoden Nuori Johtaja), joiden valinta tehdään yhdessä aluejohtoryhmän ja kansallisten kilpailupäälliköiden kanssa.

Aluejohtaja / VP
 • aluejohtoryhmän johtaminen ja kehittäminen
 • SNKK:n hallituksen jäsenenä ja linkkinä toimiminen
 • SNKK:n strategisten tavoitteiden jalkauttaminen jäsenyhdistyksiin
 • alueen sääntöjen, toimintaohjeiden ja alueen strategisen suunnitelman kehittämisestä vastaaminen
 • talousarvioehdotuksen valmistelu ja sen noudattamisen valvominen
 • toimintasuunnitelmaehdotuksen sekä toimintakertomuksen teko
 • kamarien hallitusten, etenkin PRES:jen avustaminen
 • aluepalkintojen valitseminen palkintokäsikirjan mukaisesti
Aluekoordinaattori / RC
 • alueprojektien toteutumisen seuranta
 • kamareiden auttaminen yhteydenpidossa yrittäjäjärjestöihin ja kauppakamareihin
 • Nuorkauppakamarikillan puheenjohtajan yhteyshenkilönä toimiminen
 • kamareiden tukeminen ja uusien mahdollisuuksien selvittäminen
 • kansallisen kamaritukitiimin jäsen
 • menetysohjelman kouluttaminen DP:ille
 • DP-toiminnan toteuttaminen 
 • Hallitusakatemian ja alueen Kesäakatemian käytännön järjestelyissä avustaminen
 • aluekokousten järjestelyissä ja hauissa avustaminen
 • kamareiden COM:ien sekä valmistautuvien puheenjohtajien tukeminen
Aluekoulutuspäällikkö - R-IND
 • alueen koulutustoiminnan koordinointi
 • SNKK:n koulutuspalveluiden yhteyshenkilönä toimiminen
 • alueen puhe- ja debattikilpailujen järjestäminen
 • Hallitusakatemian ja Kesäakatemian koulutussisällöistä vastaaminen
 • kokousjärjestäjien avustaminen koulutussisällöissä
 • SNKK:n koulutusten toteutumisen varmistaminen aluekokouksissa
 • kamareiden IND:ien ja LOM:ien tukeminen
 • muut mahdolliset SNKK:n koulutustoiminnasta vastaavan kehitysjohtajan osoittamat tehtävät
Alueviestintäpäällikkö - RIO
 • viestintätiimin kasaaminen ja johtaminen
 • kamareiden LIO:jen, WEB:ien yms. tukeminen ja  kouluttaminen
 • kamareiden teknisestä tuesta vastaaminen yhdessä aluetietohallintopäällikön kanssa
 • kokonaisvaltaisesti alueen tiedotuksesta ja markkinoinnista vastaaminen
 • kansainvälisten kokousten markkinoinnista vastaaminen
 • aluetiedotuksen varainhankinnasta vastaaminen

Kutsuvirat

Vaaleilla valitut eli johtoryhmä kutsuu aluetiimiin muut virkailijat: aluesihteeri, aluetietohallintopäällikkö, aluemyyntipäällikkö, aluekansainvälisyyspäällikkö, aluepalkintopäällikkö sekä aluekilpailupäälliköt kansallisille kilpailuille.

Aluesihteeri - RS
 • kokousten käytännön järjestelyt
 • kokousten pöytäkirjat
 • yhdistysrekisteri-ilmoitukset
 • rahastonhoitaja 
 • kirjanpito ja tilinpäätös
 • jäsenmaksujen perintä
 • JCI pinssit
 • SECY:jen ja TREAS:ien tuki
Aluetietohallintopäällikkö - R-ITM
 • IT -järjestelmien tuki, mm. M-Files, Cardu, Google forms, Lyyti, Agendium
 • jci.cc -sivuston tuki
 • Alueen nettisivut
 • Alueen viestintätiimin tukeminen
Aluemyyntipäällikkö - R-BUS
 • yhteistyökumppanien hankinta
 • markkinoinnin tukeminen
 • muu varainhankinta
 • yhteistyökumppaneista huolehtiminen
 • BUS:ien ja COM:ien tuki
Aluekansainvälisyyspäällikkö - R-INT
 • kansainvälisten kokousten markkinointi 
 • kansainvälisistä vieraista huolehtiminen 
 • yhteydenpito alueen kamareihin
 • INT:ien tuki 
 • twinningin edistäminen
 • Team Finlandian jäsen
Aluepalkintopäällikkö - R-AWARDS
 • aluepalkintokäsikirjojen päivittäminen 
 • palkintotoiminnasta tiedottaminen 
 • palkintokoulutuksien toteuttaminen 
 • alueen palkintogaalan koordinointi
 • aluepalkintotuomarin ohjeistus ja valinta
 • kansallisen palkintopäällikön osoittamat tehtävät
Aluekilpailupäälliköt
 • kilpailuista tiedottaminen
 • kansallisen kilpailupäällikön osoittamat tehtävät
 • Kilpailut: Tuottava idea, Vuoden nuori johtaja sekä Vuoden nuori menestyjä


OHJEITA


Aikataulu

 • Talent Pool -mentoroinnin ilmoittautumisDL 12.8. 
 • Ehdolleasettautumisen deadline 13.9. (koskee vaaleilla valittavia virkoja)
 • Alueen vaaliextran aineistoDL 15.9.
 • Aluevaalikokous 21.-23.9., vaalit 22.9.
 • kutsuviroista kiinnostuneet voivat ilmaista kiinnostuksensa suoraan Talent Poolissa tai viimeistään vuoden 2019 aluejohtajalle (valitaan vaaleilla 22.9.).

Ehdolle asettuminen

Ehdolleasettuminen tapahtuu Talent Poolin kautta täyttämällä tarvittavat tiedot ilmoittautumislomakkeeseen. Vaalilautakunta ottaa sinuun yhteyttä ja saat tarkemmat tiedot hakuprosessista ja mentoroinnista.

Lisätietoa


Vaalilautakunta, A-alue
Päivi Karkkola, Rovaniemen Nkk, paivi.karkkola@gmail.com
Hanna Pasanen, Helsingin Nkk
Hanna Hutka-Ojanen, Forssan seudun Nkk
Tämän blogin suosituimmat tekstit

#kamaritarina - Raikko Kavisto, Turun Nuorkauppakamari

#kamaritarina - Christa Kantonen, Salon Nuorkauppakamari

"You are never too young to lead and never too old to learn"