Palkintosadetta aluevuosikokouksen gaalassa

Lauantaina 5.3.2022 pääsimme yhdessä nauttimaan gaalasta A-alueen aluevuosikokouksen gaalassa ja palkitsemaan menneen vuoden tekoja ja ihmisiä. Joku siinä aina on, kun pääsee yhdessä fiilistelemään hienoja saavutuksia!

Yhteensä A-alueella jätettiin 49 palkintohakemusta, 17 kamarista.
Palkintohakemukset osoittivat sen, että viime vuonna – kaikista haasteista lannistumatta – toteutettiin hienoja projekteja ja tehtiin vaikuttavaa nuorkauppakamaritoimintaa laajasti A-alueella.
Tämän tekemisen taustalla oli niin upeita yksilöitä, paljon yhdessä tekemistä kuin myös isoja voimanponnistuksia. Vaikka Espoossa voitiin palkita vain kourallinen tekijöitä ja projekteja, kiitoksen upeasta työstä ansaitsee jokainen meistä. 
 
Vuoden 2021 toiminnasta palkitut:
 
🏆Alueen paras puheenjohtaja: Jenni Lustig, Porvoon Nkk

Tämä henkilö liittyi kamariin vuonna 2018 ja hyppäsi heti rohkeasti mukaan hallitukseen ja pressaputkeen. Kyseinen henkilö on johtanut kamariaan ennakkoluulottomasti eteenpäin. Kamarin jäsenmäärä on koronasta huolimatta kasvanut. Tämä henkilö on positiivinen huomisen johtaja, jonka johdolla kamari ja alue kulkee yhdessä eteenpäin kohti timanttista tulevaisuutta! 

 


 

 
🏆Vuoden Helmi: Maarika Hienonen, Helsingin Nkk
 

Tämä henkilö on osoittanut erityistä aktiivisuutta niin omassa kamarissaan, alueella kuin myös kansallisesti. Hän ei tee itsestään numeroa vaan auttaa väsymättä muita ja kehittää kamaritoimintaa. Hän on tukenut monia tämän vuoden aikana, niin kehittymään kouluttajina, kuin debatoijina. Tämä henkilö on pitkäjänteisen kamaritoiminnan malliesimerkki. Hän näyttää esimerkillään, miten oppeja kamariuralta sekä omasta elämästä hyödynnetään, kun kehitetään parempaa kamaritoimintaa. Ennen kaikkea tämä henkilö on erittäin pidetty niin omassa kamarissaan, alueella kuin myös kansallisestikin. Täydellinen helmi siis!             


 

 
🏆Vuoden Helmi kunniamaininta: Assi Heino, Auranmaan Nkk
 
Tämä henkilö tunnetaan laajasti alueella raikuvasta naurustaan ja sparrailevasta asenteestaan. Vuonna 2021 hän näkyi niin alueella kuin omassa kamarissakin sekä isoissa projekteissa niin alueella kuin kansallisellakin tasolla. Hän innostaa, kuuntelee ja motivoi niin pitkään mukana olleita senaattoreita kuin uusimpia koejäseniäkin. Hänen mottonsa onkin "Asiat saadaan tapahtumaan".
 
 
🏆Vuoden alueellinen projektipäällikkö: Heini Heinonen, Keskuspuiston Nkk
 
Voittaja on kuvaillut tämän projektin olevan sellainen, jonka tekeminen kirkastaa synkimmänkin päivän. Tämän henkilön määrätietoisen ja innostuneen johtamisen avulla tapahtumakokonaisuudesta kehitettiin selkeä konsepti, johon saatiin mukaan yritysvastuupäättäjiä ja luotiin positiivista mielikuvaa nuorkauppakamaritoiminnasta laajalle verkostolle. Voittajalla oli selkeä visio, millainen tapahtuman tulee olla. Lisäksi hänen johtamistyylinsä innosti suuren määrän kamarin koejäsenistä sitoutumaan mukaan. Henkilökohtaista sitoutumista osoittaa se, että voittaja jatkaa vielä vuonna 2022 projektin strategisena neuvonantajana.
 
 
🏆Aktiivinen vaikuttaja: Fake News -medialukutaitoprojekti, Aurajoen Nkk
 

Tässä projektissa keskityttiin hyvin ajankohtaiseen ja yhteiskunnallisesti tärkeään teemaan. Projektissa tuettiin pelillistämisen keinoin taitojamme luovia disinformaation, kuvamuokkausten, valeuutisten ja faktantarkistuksen maailmassa. Yhteensä projektin aikana pidettiin 8 tilaisuutta eri puolilla Suomea livenä, etänä ja hybridinä. Projektin merkittävyys korostuu siinä, että sen vaikutukset tulevat olemaan pitkäaikaiset. Jatkossa tämä projektitoteutukseen käytetyt työkalu tulee olemaan kaikkien käytössä, ei yksin nuorkauppakamarilaisten.


 

 
🏆Vuoden teko - Hessun Sokeri: Keskuspuiston vaaliprosessin uudistus
 
Voittanut ”teko” onnistui sille asetetussa, kriittisen tärkeässä ja kunnianhimoisessa, tavoitteessaan. Projektin läpiviennin myötä vahvistettiin kamarin jatkuvuutta ja turvattiin sen elinvoimaisuus seuraaville vuosille. Samalla voitiin tukea jäsenten yksilöllistä kehittymistä, päämäärätietoisesti kohti tavoitetta. ”Teon” tuloksena saatiin innostuneita hakijoita, kilpailua vaaleihin ja erinomaista palautetta mukaan osallistuneilta!
 
 
🏆Vuoden tulokas: Jenni Tuomainen, Helsingin Nkk
 

Tämä henkilö on kirjaimellisesti tullut täydellä teholla mukaan toimintaan. Hän on omassa kamarissaan osallistunut lähes kaikkeen toimintaan ja ansiokkaasti vetänyt useampaa projektia. Hän on ehtinyt kouluttautua ja järjestää koulutuksia esimerkillisesti. Lyhyestä kamariurastaan huolimatta tämä henkilö tunnetaan jo todella laajasti alueella, etenkin pääkaupunkiseudulla. Hän on onnistunut myös jo luomaan verkostoja kansallisesti. Tästä henkilöstä tulemme varmasti kuulemaan myös tulevaisuudessa, sillä hän on esimerkillinen tulevaisuuden johtaja.


 

 
🏆Alueen Timantti: Assi Heino, Auranmaan Nkk
 

 
 
 
🏆Together we are strong: Mielen puolella – nuorten mielenterveyskriisi kuntavaaliwebinaari, projektitiimi Keskuspuiston, Helsingin, Cosmpolin ja Metropolin Nkk
 

Tämä projekti osoittaa todellista jiicee-henkeä, kun vaikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa tartutaan usean kamarin voimin akuuttiin aiheeseen ja lähdetään etsimään siihen ratkaisua. Tämä projekti toteutettiin usean kamarin välisenä yhteistyönä, isolla ja aktiivisella tiimillä. Lisäksi projektissa oli mukana kattavasti sidosryhmiä – kaikilta yhteiskunnan eri sektoreilta. Projekti nosti esille akuuttia kriisiä - nuorten mielenterveystilannetta - koronan keskellä ja etsi siihen konkreettisia ratkaisuja. 

 


 

 
🏆Paras koulutustoiminta: Keskuspuiston koulutusvuosi 2021
  
Tämä kamari on tarjonnut vuoden aikana huikean määrän koulutuksia antaen kehittymismahdollisuuksia sekä oman kamarin jäsenille, kuin myös muille nuorkauppakamarilaisille ympäri Suomen. Vuoden erityisenä helmenäon kamarilaisten kannustaminen puhe- ja debattitaitojen kehittämiseen uusien konseptie kautta. Lisäksi osana viime vuoden toimintaa toteutettiin mentorointiohjelma yhteistyössä toisen kamarin kanssa. Tämän parempia eväitä työelämässä menestymiseen ja rohkeuteen ei kamari voisi jäsenilleen tarjota!
 

 
 
 
🏆Paras projekti: HEL UnTrashed, Helsingin Nkk
 
Vuoden 2021 projektitoteutus uudisti onnistuneesti tuttua projektia. Tämä projekti on hieno esimerkki siitä, mitä lisäarvoa nuorkauppakamariprojektit voivat tuoda yhteiskuntaan. Projekti nosti esille ajankohtaisen teeman ja pureutui konkreettisesti tähän ongelmaan. Projekti toi yhteen monipuolisesti eri sidosryhmiä. Lisäksi projekti vahvisti sen toteuttaneen kamarin brändiä kumppanien keskuudessa ja teki kamaria tunnetuksi kokonaan uusille sidosryhmille. Tämä projekti oli ennen kaikkea hyvä fiiliksen projekti.
 
 
🏆Paras nuorkauppakamari: Keskuspuiston Nkk
 
Kamarin tällä strategiakaudella teemana on ollut toiminnan keskittäminen ennen kaikkea nuorkauppakamaritoiminnan ytimeen. Kamari on halunnut tarjota mahdollisuuksia ja tekemisen paikkoja, jotta yksilöt pystyvät kehittymään paremmiksi huomisen johtajiksi ja saavat mahdollisuuden luoda positiivista muutosta. Tekemisen meiningin mahdollistaa vuosien aikana vahvistunut lämminhenkinen, yhteisöllinen ja aktiivinen kamarikulttuuri, joka ottaa uudet jäsenet avosylin vastaan ja samalla innostaa laadukkaisiin lopputuloksiin. Vuoden aikana tämän kamarin jäsenet käyttivät noin 6600 tuntia kamaritoimintaan. Tämä kamari on kannustava yhteisö, johon on helppo tulla ja jossa innostus tarttuu. Tämä kamari on täynnä rohkeita kokeilijoita ja aikaansaavia tekijöitä.
 

Iso kiitos myös A-alueen palkintolautakunnalle. Lautakunnassa toimi:
Milla Malila, Espoon Nkk
Samuli Tuomikoski, Aurajoen Nkk
Sari Heikkilä, Keski-Uudenmaan Nkk
Heidi Hirsimäki, Porvoon Nkk
Anna-Maija Rissanen, Järvenpään Seudun
 
Kuvia tilaisuudessa otti  Patrik Andsten, AndRa Media Oy
 
 
 

Tämän blogin suosituimmat tekstit

#kamaritarina - Raikko Kavisto, Turun Nuorkauppakamari

#kamaritarina - Christa Kantonen, Salon Nuorkauppakamari

"You are never too young to lead and never too old to learn"